Česky English Story Factory
Vložit video

 

Nejnovějších 5 Nejlepších 5

 

Jak nadabovat video

Získání software

Stáhněte si program DubIt, v současnosti např. na adrese http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/mp3_a_audio/tvorba/dubit/.

Práce v DubIt

Prve je třeba otevřít soubor videa, ke kterému chceme přidat zvuk. V menu File najeďte na položku Open a klikněte:

V okně, které vyskočí, najděte soubor videa, ke kterému chcete dodat zvuk a otevřete ho. Pokud jste při instalaci StoryFactory nezaškrtli instalaci kodeku XVID a nemáte ho už nainstalovaný, může vzniknout problém s otevřením videa. V takovém případě si XVID kodek stáhněte a nainstalujte. Bez něj program nemůže video načíst.

Nyní můžeme začít dabovat. Tento program funguje tak, že při dabování přemazává původní stopu. Pokud tedy někde uděláte chybu, není dobré celou stopu dabovat úplně od začátku, smažete si již vytvořenou práci.

Chcete-li dát scénce složitější zvuk (šum města na pozadí, více hlasů přes sebe atp.), je třeba uložit si zvukovou stopu odděleně a v jiném programu (např. lze doporučit freeware Audacity) ji smíchat s ostatními zvuky.

Následuje popis okna (zelená čísla značí podstatné ovládací prvky):

Ovládací prvky:

  1. Jezdec určující pozici ve videu. Chcete-li nahrávat až od určitého místa, či si video pustit od určitého místa, lze s ním najet do vhodné pozice a nastavit tak zobrazený snímek. Např. při předabování chybně nahraného úseku lze najet těsně před dané místo a nahrávat až odtamtud - díky tomu se neztratí část zvukové stopy před jezdcem.

  2. Tlačítko nahrávání. Až do stisknutí tlačítka, které nahrávání zastaví, bude snímán zvuk z mikrofonu a přidáván k videu (jak již bylo zmíněno, původní zvuková stopa v daném úseku je přemazána).

  3. Tlačítko přehrávání. Do stisku tlačítka, které přehrávání zastaví, přehrává video od pozice jezdce dále.

  4. Tlačítko, které zastaví přehrávání, či natáčení zvuku.

  5. Tlačítko umožňující vložení vlastní zvukové stopy do videa (pozor, pouze ve formátu .wav). Je užitečné především v případě, že zvuk videa složitěji tvoříte a mícháte v jiném programu.

  6. Tlačítko, které spojí stopu videa a zvuku do jediného souboru formátu .avi.

Chcete-li si uložit pouze zvukovou stopu (a pak ji třeba smíchat s jinými zvuky), je to taktéž možné:

A to je již konec tohoto tutoriálu. V dalším díle si ukážeme, jak k videu lze přidat titulky.

2. Jak vytvořit titulky k videu  >>