Česky English Story Factory
Vložit video

 

Nejnovějších 5 Nejlepších 5

 

Manuál StoryFactory - novinky ve verzi 2.2.x

Nové postavy

Ve StoryFactory 2.2.x přibylo 27 zvířat s animacemi. Pro přidání zvířete postupujte stejně, jako když přidáváte běžnou postavu.

Nová položka nastavení emotikonů

Nyní je možné upravit výšku emotikonů nad postavami. Hodnota se zadává do okna v centimetrech (jedna postava měří ve hře asi 180 cm).

Výška emotikonů

Nový interiér ve městě

V našem městečku přibyl nový, velký, moderně zařízený byt obsahující domácí spotřebiče, knihovny a spoustu nábytku.

Interiér Interiér Interiér
Interiér Interiér Interiér
Interiér

 

Manuál StoryFactory - novinky ve verzi 2.x.x

Nové postavy a nové animace

V této verzi StoryFactory přibylo 34 nových postav a přes 300 nových animací.

Emotikony

Emotikony jsou zcela nový typ akcí. Jedná se o bubliny s obrázky, které se mohou zobrazovat nad hlavami postav. Na výběr je přibližně 150 obrázků emotikonů. Emotikony jdou přidávat stejně jako animace (kliknutím pravým tlačítkem do panelu s postavou). Je možno si zvolit obrázek emotikonu, čas, kdy se emotikon nad hlavou postavičky zobrazí, a dobu trvání, než zmizí.

Emotikon

Novinky v Unrealu

Ve městě přibyly dvě nové klíčovací stěny a několik drobností. (Kdo je najde všechny?)

Lepší mapa města (obsahuje i okrajové části města a byla odstraněna zkreslující perspektiva budov, takže s mapou půjde pracovat přesněji).

Náhled kamery a náhled postav

V pravé horní části okna StoryFactory přibyla dvě nová zaškrtávací okénka: Náhled kamery a Náhled postav. Obě se týkají zobrazení Unrealu v době, kdy se nepřehrává scénka.

Aby náhledy fungovaly, je nutné alespoň jednou zapnout přehrávání, aby se postavy a kamera ve městě zobrazily. Stejně tak je nutné zapnout alespoň jednou přehrávání při přidání nebo odebrání postav nebo kamery, aby náhled fungoval správně. Náhled se dá ovládat i přímo z okna Unrealu. Klávesa V zapne-vypne náhled kamery, klávesa B zapne-vypne náhled postav a klávesy N a M posunují čas scénky o jednu vteřinu zpět a vpřed.

Náhledy

Pohodlnější nastavení výšky a natočení kamery

Potřebujete-li nastavit výšku kamery či její natočení ve směru nahoru/dolů, klikněte na tlačítko “Nastav kameru” v Editoru postav u postavy typu Camera. Objeví se okno s obrázkem postavy Tomáše a obrázkem kamery. Kameru lze posouvat ve vertikálním směru (držením červeného kolečka uprostřed kamery) a tím měnit její výšku. Chcete-li nastavit kameru hodně vysoko, můžete si oddálit pohled na kameru. Chcete-li nastavit kameru naopak pod úroveň země, zvětšete si dialogové okno směrem dolů a přesuňte kameru, kam potřebujete. Vlevo se zobrazují jednotky (Unreal cm). Kdyby Vám přišlo měřítko divné, vězte, že postavy ve StoryFactory jsou velké nejen hereckými výkony, ale i výškou. Kromě výšky lze v tomto okně měnit i úhel natočení kamery. Stačí držet červené kolečko na držáku kamery a natočit kameru do vhodného směru.

Story Factory Camera

Vyhledávání animací podle skupin a podle řetězce ve jméně

Při výběru animace můžete využít vyhledávání animace podle typu animace (společenské, pohybové, bojové, atd.). Při výběru animace můžete využít vyhledávání animace podle jména. Stačí zadat jméno animace (nebo jeho část) do pole s názvem “Hledat” a zmáčknout klávesu “Enter”. Následně se v seznamu zobrazí jen ty animace, jejichž jména obsahují hledaný text a které jsou zároveň zvoleného typu. Pokud chcete zobrazit opět všechny animace (daného typu), smažte text v poli "Hledat" a stiskněte "Enter".

Vyhledávání

Nastavení libovolné délky animace

Když roztahujete či zkracujete délku animace a držíte klávesu Ctrl, můžete nastavit délku animace odlišnou od celého násobku základní délky animace. Pozor, animace pak nemusí skončit v základní pozici a přechod k další animaci nemusí být plynulý.

Zkopírování postavy

Pomocí klávesové zkratky Ctrl+C lze zkopírovat označenou postavu do schránky. Zkopírovanou postavu je pak možno následně vložit pomocí Ctrl+V. Vložená postava se objeví mírně posunutá oproti původní (směrem jihovýchod), nicméně všechny ostatní akce a vlastnosti (kromě jména) bude mít stejné.

Změna pořadí panelů postav pod časovou osou

K tomuto účelu slouží dvě modré šipky vedle jména postavy.

Přesouvání

Staré, ale pro některé uživatele možná méně známé vlastnosti: