Česky English Story Factory
Vložit video

 

Nejnovějších 5 Nejlepších 5

 

Jak vytvořit titulky k videu

Získání software

Šikovný je například program Subtitle Workshop, ke stažení v současnosti např na http://www.slunecnice.cz/sw/subtitle-workshop/.

Práce v Subtitle Workshop

Je vhodné si otevřít scénku, ke které se titulky vytváří, je pak přímo vidět, od kdy do kdy je který titulek zobrazen. To lze udělat v menu Movie, kliknutím na Open:

V menu File klikněme na New Subtitles - tak se otevře nový soubor s titulky:

Můžeme začít vkládat titulky a začít nastavovat jejich čas. Podívejme se na ovládací prvky programu:

  1. Jezdec určující pozici ve videu.
  2. Tlačítko, kterým lze spustit přehrávání videa. Lze si tak například prohlédnout, zda titulky dobře sedí atp.
  3. Tlačítko, kterým lze přehrávání videa zastavit.
  4. Nastaví počátek zobrazení (show) vybraného titulku na čas daný pozicí jezdce.
  5. Nastaví konec zobrazení (hide) vybraného titulku na čas daný pozicí jezdce.
  6. Vytvoří další titulek.
  7. V prvním řádku zobrazuje čas určený jezdcem, v druhém řádku pak je celková délka videa.
  8. Prostředí, ve kterém se zobrazují všechny titulky - číslo titulku, čas počátku i konce zobrazení a text. Kliknutím na jeden z řádků lze titulek vybrat a změnit jeho vlastnosti.
  9. Zde lze upravit text titulku.
  10. Zde lze také upravit počátek i konec zobrazení titulku, a to přímým zadáním číselných hodnot.

Ještě je třeba si titulky uložit. To lze udělat v menu File, kliknutím na položku Save:

Dále je třeba zvolit formát titulků. Lze doporučit velmi běžný SubRip (.srt):

Titulky tak budou vytvořeny. Některé přehrávače videí však titulky automaticky zobrazí pouze pokud mají stejný název, jako samotné video (až na příponu). Tedy je dobré ještě titulky přejmenovat, případně používat přehrávač, který umožňuje titulky načíst ručně. V příštím díle těchto tutoriálů si ukážeme, jak vypálit titulky do videa, tj. je přidat "natvrdo"; stanou se součástí videa a už nepůjdou odstranit, ale nebude třeba stále přikládat titulkový soubor (toto má smysl například tehdy, chcete-li dát otitulkované video na youtube).

<<  1. Jak nadabovat video                              3. Jak přidat titulky k videu na YouTube (napevno)  >>